Centrum Kultury w Kamiennej Górze

0%

 • Konsultacje społeczne w zakresie zapotrzebowania na infrastrukturę i ofertę kulturalną będącą przedmiotem planowanego projektu pt. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”

   

  Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania znajdujące się w ankiecie. Dla niektórych pytań istnieje możliwość wielokrotnej odpowiedzi.

 • 1. Czy aktualna oferta usług kulturalnych Centrum Kultury w Kamiennej Górze jest dla Pani/Pana (w tym pod kątem Państwa dzieci) atrakcyjna? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Z jaką częstotliwością korzysta Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) z oferty usług kulturalnych Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Z jakich źródeł najczęściej dowiaduje się Pani/Pan o aktualnej ofercie kulturalnej (w tym wydarzeniach kulturalnych) Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jak ocenia Pani/ Pan obecny sposób docierania do mieszkańców z informacją o ofercie kulturalnej (w tym wydarzeniach kulturalnych) przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Co wpływa na chęć uczestnictwa Pani/Pana (w tym Państwa dzieci) w życiu kulturalnym? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jakie zdaniem Pani/Pana powinny być najważniejsze priorytety rozwoju Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. W jakich dziedzinach chce Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) rozwijać swoje zainteresowania? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. W których planowanych do uruchomienia warsztatach/ zajęciach prowadzonych w doposażonej pracowni plastycznej chciałaby Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) uczestniczyć? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. W jakich wydarzeniach organizowanych w nowopowstałej sali kameralnej chciałaby Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) uczestniczyć (jako aktywny uczestnik lub widz/ słuchacz)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. W jakich kursach planowanych do uruchomienia w nowopowstałej sali multimedialnej chciałaby Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) uczestniczyć? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. W jakich warsztatach/ zajęciach planowanych do uruchomienia w nowopowstałym studio nagrań i sali prób chciałaby Pani/Pan (w tym Państwa dzieci) uczestniczyć? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Jak ocenia Pani/Pan obecny stan wyposażenia funkcjonującej sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jak ocenia Pani/Pan obecny stan wyposażenia, w tym atrakcyjność w kontekście stosowanych technik wystawienniczych, funkcjonującej galerii Centrum Kultury w Kamiennej Górze? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...